پارسی سخن بگوییم(2)

تازی

پارسی

 

تازی

پارسی

 

تازی

پارسی

اول

نخست

 

امداد

یاری رسانی

 

عرض

پهنا

اولین

نخستین

 

مدد

یاری

 

طول

درازا

ابتدا

نخست

 

امدادگر

یاری رسان

 

طویل

دراز

شروع

آغاز

 

عازم

رهسپار

 

ارتفاع

بلندی

لباس

جامه

 

مقابل

روبرو

 

عریض

پهن

فتح یا ظفر

پیروزی

 

مساوی

برابر

 

عمیق

گود

رئیس یا مسئول

سرپرست

 

نصیحت

پند یا اندرز

 

مریض

بیمار

مراجعت

بازگشت

 

مجلس

انجمن

 

مریضی یا مرض

بیماری

شجاع

دلیر

 

عقل

خرد

 

مریض خانه

بیمارستان

طعم

مزه

 

منظره

چشم انداز

 

مجروح

زخمی

عاقبت

سرانجام

 

حبس

زندان

 

جرح

زخم

خطیب

سخنران

 

محبوس

زندانی

 

صدمه

آسیب

صلح

سازش - آشتی

 

موفقیت

کامیابی

 

صدمه دیده

آسیب دیده

ظاهر

نما

 

موفق

کامیاب

 

مصدوم

آسیب دیده

مشاهده

دیدن

 

عظیم

سترگ

 

اولاد

فرزندان

داخل

تو یا درون

 

رفیق

دوست

 

عدل

داد

منهدم

نابود

 

کلمه

واژه

 

عادل

دادگستر - دادگر

انهدام

نابودی

 

کلمات

واژه ها

 

ظلم

ستم - بیداد

اطلاع

آگاهی

 

انتخاب

گزینش

 

ظالم

ستمگر - بیدادگر

حاضر

آماده

 

استقامت

پایداری

 

قره قروت (ترکی)

ترف (Tarf)

ساحل

کناره یا کنار

 

تذکر

یادآوری

 

تحرک

جنبش

غریب

ناآشنا

 

قریب

نزدیک

 

خلاصی

رهایی

غریبی

ناآشنایی

 

بین

میان

 

خلاص

رها

غسل

شست و شو

 

صلوة

نماز

 

اخوی

برادر

عهد

پیمان

 

قرار

پیمان

 

قرارداد

پیمان نامه

عید

جشن

 

قدرتمند

نیرومند

 

قدرت

نیرو - توان

اعیاد

جشن ها

 

رسول

فرستاده

 

ارسال کردن

فرستادن

سئوال

پرسش

 

جواب

پاسخ

 

فرار

گریز

سرقت

دزدی

 

سارق

دزد

 

یومیه

روزانه

ادامه               بازگشت  

  Home  صفحه نخست