به نام خدا

ivarmajidi.com      
نام : سیّد مرتضی
نام خانوادگی : مجیدی ایوری
ایران، خراسان رضوی، کاشمر
کارآزموده برق و الکترونیک (کنترل).

آشنایی بسته و کار و همـکاری در سیستم های کنتـــــــــرل:
برق و الکترونیک، پنیوماتیک، هیدرولیک ، PLC ، مکانیـک).


این وب سایت بهانه ای است برای  به فراموشی سپـــــرده
نشدن  آموزه هایی هرچند اندک و ادامه یادگیـــــــــــــــری ،
 بویژه الکترونیک و کنترل که بسیار گستــــــــــــــــرده است.

آنچه از پیشگاهتــــــــــــــــان می گذرد شاید  چـکّه ای کوچک
 از دریای بی کران دانش الکتـــــــــــــــــــــــرونیک و.... .باشـد.

تلاش بر این بوده و هست تا آنچه با یاری پروردگار آزموده
شده را  به دوستــــــــــــــــــان و هم میهنــان پیشکش نمایم
و خود نیز همچنان نیازمند یادگیـری هستم.
 


  عکس پروفایل سید مرتضی مجیدی ایوری
فرستادن پیام           

ivarmajidi.com , ir  1388 - 1397  ..   2009 - 2018