مدار سایر آی سی فرمول ها سیم پیچ ترانزیستور ترایاک،تریستور دیود خازن مقاومت لحیم کاری ابزار تعریف روش آموزش خانه
ivarmajidi آشنایی با گروه دیگری از قطعات 

Photocells فتوسل
فتوسل  قطعه ای است که براثر کم و زیاد شدن نور واکنش متناسب را نشان می دهد مثل فتوسل هایی که در سیستم روشنایی خیابان ها استفاده می  شوند که وقتی هوا روبه تاریکی میرود در واقع نور کم شده و سنسور عمل می کند و لامپ یا لامپ هایی روشن می شوند و با روشنایی هوا  سنسور عمل کرده و لامپ ها خاموش می شوند.

هنگام استفاده از سنسورهای فتوسل به  قدرت جریان دهی آن توجه گردد، در صورتیکه بخواهیم از یک فتوسل برای روشن و خاموش نمودن تعداد زیادی لامپ استفاده کنیم باید از رله یا کنتاکتور مناسب  بهره گیریم ، در این صورت در واقع سنسور کنتاکتور را قطع و وصل می کند و مصرف کننده ها مسیر تغذیه اشان از طریق  پلاتین های کنتاکتور تامین می گردد.

                       
   Alligator ,Test Clips
گیره سوسماری و لیدهای تست


Arduino / Sparkfun
آردوینو، ماژول آماده


Batteries
باطری ها


Breadboards
برید برد، کمکی


Buzzers, Beepers
صدا دهنده ها، بازرها


Circuit Breakers
قطع کننده های (دستگاه) مدار


Crimp Terminals
 سرسیم ها و فیش ها


Crystals
نوسان ساز، کریستال


Electroluminescent Strips
رقص نور، درخشنده ها


Fuse Holders
جافیوزی


Fuses
فیوزها


Heat Sinks
حرارت گیر، هیت سینک


Indicators
نشان دهنده، شاخص ها


Inductors
القاء کننده ها،اینداکتور


Lasers
 لیزر


LCDs Displays
ال سی دی های نمایشگر


LEDs
ال ای دی های گوناگون


Opto Electronics
الکترونیک دیداری، نوری


Perf Boards
بردهای آزمایشی، برید برد


Photocells ،P.resistors
قطعات وابسته به نور،فتوسل


Piezo Elements
قطعات پیزو


potentiometers
پتانسیومتر،مقاومت قابل تغییر


Relays
رله ها


Sensors
سنسورها


Solar Panels,Photovoltaics
صفحات خورشیدی، سلول های نوری


Solder & Accessories
لحیم کاری


Solenoids
سلونوئید،سیم پیچ استوانه ای


switch
انواع سوئیچ


terminal
ترمینال


Thermal Fuses
فیوزها و سوئیچ های حرارتی


Transducers
ترانس دیوسر


Tubing
روکش های (ماکارونی) سیم و کابل


Ultrasonic Sensors
سنسورهای ما فوق صوت

ivarmajidi,By:smmi,1394/09/16    07Dec2015      

دیدگاه شما  Your Comment

free counters