Electronics
همه صفحات آموزشی الکترونیک  که در این وب سایت مشاهد می کنید را به صورت یک فایل  zip دانلود کنید، بعد از دانلود، صفحات آموزشی را با همین نظم و ترتیبی که  آنلاین مشاهده می کنید به صورت  آفلاین نیز پیش رو خواهید داشت ، بعد از دانلود فایل zip آنرا اکسترکت کنید و در نتیجه یک پوشه خواهید داشت که حاوی همه صفحات  است، حال اگر روی index  یا هریک از صفحات  دیگرکلیک کنید، به صورت آفلاین  صفحات آموزشی را دردسترس خواهید داشت.

Computer
همه صفحات آموزشی کامپیوتر که در این وب سایت مشاهد می کنید را به صورت یک فایل  zip دانلود کنید، بعد از دانلود، صفحات آموزشی را با همین نظم و ترتیبی که  آنلاین مشاهده می کنید به صورت  آفلاین نیز پیش رو خواهید داشت ، بعد از دانلود فایل zip آنرا اکسترکت کنید و در نتیجه یک پوشه خواهید داشت که حاوی همه صفحات  است، حال اگر روی index  یا هریک از صفحات  دیگرکلیک کنید، به صورت آفلاین  صفحات آموزشی را دردسترس خواهید داشت.

Electronics Circuit
با دانود این نقشه الکترونیکی قادر خواهید بود یک برد الکترونیکی بسازید که می تواند برای اهداف گوناگون استفاده گردد ، این مدار شامل  7 ورودی است  که در واقع به این برد فرمان میدهند، این فرمان دهنده ها میتوانند  به هر شکل یا نوعی باشند منتها باید دوحالت داشته باشند، دریک حالت باید باعث اتّصال ورودی گردند و در حالت نرمال باید باز باشند، مثل یک سویچ یا سنسورهای خن کارخانه یا کشتی  که بر اثر بالا آمدن سطح مایعات  سویچ کرده و در نتیجه  برد واکنش نشان داده و چراغ  آن قسمت روشن شده و آلارمی به صدا در می آید،  صدای  آلارم را میتوان با فشار دکمه ای خفه کرد وچراغ نشان دهنده  تا زمانی که فرمان دهنده در حالت بسته باشد روشن می ماند.
 فایل دانلود شامل نقشه و لیست قطعات و همچنین یک برد مونتاژ شده تست شده می باشد ضمن اینکه توضیحات فنی  هم ارائه گردیده است.
اگر به دنبال   یک مدار الکترونیکی  کاربردی و ارزان و تست شده هستید این فایل را دانلود کنید.

Word
همه صفحات  واژه ها که در این وب سایت مشاهد می کنید را به صورت یک فایل  zip دانلود کنید، بعد از دانلود، صفحات را با همین نظم و ترتیبی که  آنلاین مشاهده می کنید به صورت  آفلاین نیز پیش رو خواهید داشت ، بعد از دانلود فایل zip آنرا اکسترکت کنید و در نتیجه یک پوشه خواهید داشت که حاوی همه صفحات  است، حال اگر روی index  یا هریک از صفحات  دیگرکلیک کنید، به صورت آفلاین  صفحات  را دردسترس خواهید داشت.
 تعویض آی سی رم با هویه هوای  گرم

روش  ذوب کردن قلع، تمیز کردن قلع با هویه و استفاده ازماژیک  فلکس و شیلد ،  نصب آی سی با  خمیر لحیم  
Re-soldering (Hot air ) & cleaning( flux,wick ), Soldering (Flux Pen, Solder paste): SMD ic
 

3 دقیقه و 47 ثانیه،کیفیّت خوب،5.9 مکابایت
نصب آی سی و لحیم کاری  حرفه ای با هویه
نصب آی سی و لحیم کاری با هویه ، با استفاده از فلکس ژله ای و سیم لحیم و خمیر لحیم 
Professional Soldering (solder wire, Flux Paste,Iron ) SMD Ic
 

2 دقیقه و 28 ثانیه،کیفیت خوب،3.49 مگابایت
مونتاژ قطعات با دستگاه اتوماتیک
دستگاه خمیر لحیم را درمحل نصب قطعات  می گزارد و سپس قطعات را در جای خود قرار میدهد و در نهایت برای انجام لحیم شدن قطعات، برد داخل کوره گذاشته می شود. 
Auto Dispensering
 

4 دقیقه و 17 ثانیه،کیفیت خوب ، 6.48 مگابایت
تعویض چیپ با هویه هوای گرم
ابتدا چیپ از مادر برد جدا می شود، نشیمنگاه چیپ روی مادربرد از باقی مانده قلع تمیز می شود، قلع های قدیمی چیپ هم تمیز می شوند، توپک های جدید  قلع روی چیپ نصب می شوند، چیپ روی مادر برد تنظیم و نصب می گردد.
Re-soldering (Hot Air ) & Cleaning( flux,wick,iron ),Re-Balling, Soldering (Flux paste): BGA ic
 

9 دقیقه و 26 ثانیه، کیفیت خوب ، 14.1 مگابایت
تعویض سی پی یو با هویه اینفرارد
روی سی پی یو با چسب حرارتی پوشانده می شود و با ماژیک مشکی رنگ می شود، با  هویه مادون قرمز سی پی یو از مادربرد جدا می شود، مادر برد و سی پی یو از قلع های باقیمانده پاک می شوند، توپک های جدید قلع زیر سی پی یو نصب می گردد، سی پی یو روی مادر برد نصب می شود. 
Re-soldering (Infrared ) & Cleaning( flux,wick,iron ),Re-Balling, Soldering (Flux paste): BGA ic

8 دقیقه و 39 ثانیه، کیفیت خوب،15.8 مگابایت
تعویض آی سی BGA با دستگاه
ای سی توسط دستگاه حرارت داده شده و برداشته می شود، قلع های باقی مانده روی مادربرد با دستگاه تمیز می شوند، خود سی پی یو نیز با  دستگاه تمیز می شود، توپک های جدید قلع  به طور دستی زیر  آی سی نصب می شوند، آی سی روی مادربرد نصب می گردد،  در حین کار دستگاه،  اتفاقات  مابین پایه های آی سی و مادر برد نیز نشان داده می شوند.
Auto: Re-soldering  & Cleaning(Auto ),Re-Balling, Soldering (Flux paste): BGA ic

7 دقیقه و 53 ثانیه،کیفیت خوب، 11.7 مگابایت
 روش نصب توپک های قلع زیر آی سی 
در این فیلم  روش نصب توپک های قلع زیر یک آی سی  نشان داده می شود. 
Re-balling solder BGA

4 دقیقه و 52 ثانیه،کیفیت خوب، 9.67 مگابایت
 
بالای برگه

  By:smmi,940905, 26Nov2015 ivarmajidi.com  
 
 ivarmajidi Files Download

دانلود فایل و مقاله:

آموزش های الکترونیک وب سایت   دانلود

آ
موزش های کامپیوتر وب سایت   دانلود

فیلم های آموزش لحیم کاری  پیشرفته  دانلود

فیلم های تعویض چیپ  
BGA    دانلود

فیلم های تعویض اس ام  دی
SMD    دانلود

وازه های پارسی   
 دانلود

نقشه الکترونیکی  هشدار دهنده   دانلود


فیلم تعویض چیپ BGAفیلم تعویض سی پی یو BGAفیلم لحیم کاری SMDفیلم تعویض آی سی رم  SMD

آموزش های الکترونیک وب سایت   دانلود

آموزش های کامپیوتر وب سایت 
 دانلود

فیلم های آموزش لحیم کاری  پیشرفته  دانلود

فیلم های تعویض چیپ  
BGA    دانلود

فیلم های تعویض اس ام  دی
SMD    دانلود

وازه های پارسی     
دانلود

نقشه الکترونیکی  هشدار دهنده 
  دانلود

آموزش های الکترونیک وب سایت   دانلود

آموزش های کامپیوتر وب سایت 
 دانلود

فیلم های آموزش لحیم کاری  پیشرفته  دانلود

فیلم های تعویض چیپ  
BGA    دانلود

فیلم های تعویض اس ام  دی
SMD    دانلود

وازه های پارسی     
دانلود

نقشه الکترونیکی  هشدار دهنده 
  دانلود
آموزش های الکترونیک وب سایت   دانلود

آموزش های کامپیوتر وب سایت 
 دانلود

فیلم های آموزش لحیم کاری  پیشرفته  دانلود

فیلم های تعویض چیپ  
BGA    دانلود

فیلم های تعویض اس ام  دی
SMD    دانلود

وازه های پارسی     
دانلود

نقشه الکترونیکی  هشدار دهنده 
  دانلود
آموزش های الکترونیک وب سایت   دانلود

آموزش های کامپیوتر وب سایت 
 دانلود

فیلم های آموزش لحیم کاری  پیشرفته  دانلود

فیلم های تعویض چیپ  
BGA    دانلود

فیلم های تعویض اس ام  دی
SMD    دانلود

وازه های پارسی     
دانلود

نقشه الکترونیکی  هشدار دهنده 
  دانلودآموزش های الکترونیک وب سایت   دانلود

آموزش های کامپیوتر وب سایت 
 دانلود

فیلم های آموزش لحیم کاری  پیشرفته  دانلود

فیلم های تعویض چیپ  
BGA    دانلود

فیلم های تعویض اس ام  دی
SMD    دانلود

وازه های پارسی     
دانلود

نقشه الکترونیکی  هشدار دهنده 
  دانلود

آموزش های الکترونیک وب سایت   دانلود

آموزش های کامپیوتر وب سایت 
 دانلود

فیلم های آموزش لحیم کاری  پیشرفته  دانلود

فیلم های تعویض چیپ  
BGA    دانلود

فیلم های تعویض اس ام  دی
SMD    دانلود

وازه های پارسی     
دانلود

نقشه الکترونیکی  هشدار دهنده 
  دانلودآموزش های الکترونیک وب سایت   دانلود

آموزش های کامپیوتر وب سایت 
 دانلود

فیلم های آموزش لحیم کاری  پیشرفته  دانلود

فیلم های تعویض چیپ  
BGA    دانلود

فیلم های تعویض اس ام  دی
SMD    دانلود

وازه های پارسی     
دانلود

نقشه الکترونیکی  هشدار دهنده 
  دانلود